Truy cập các tập tin trên Synology NAS với WebDAV

Tác giả:Nas Team
Cập nhật: 05/05/2016
150

Truy cập các tập tin trên Synology NAS với WebDAV

Tổng quan: 

WebDAV là một phần mở rộng của HTTP được thiết kế để cho phép người dùng chỉnh sửa và quản lý các tập tin được lưu trữ trên các máy chủ từ xa. Với dịch vụ WebDAV có trên Synology DiskStation Manager cộng với chương trình khách hàng có hỗ trợ WebDAV chẳng hạn như Windows Explorer, Mac OS Finder, Linux File Browser sẽ giúp người dùng có thể truy cập từ xa một NAS Synology  giống như truy cập vào một ổ đĩa mạng địa phương.

Nas

Hướng dẫn sau đây sẽ giải thích làm thế nào để kích hoạt tính năng WebDAV trên NAS Synology  của bạn và bắt đầu truy cập tập tin từ bất cứ nơi nào.

1. Enable dịch vụ WebDAV trên thiết bị NAS Synology.

– Log into DSM with an account belonging to the administrators group.

– Go to Control Panel > File Services > WebDAV.

– Check the box marked Enable WebDAV.

– Click Apply to save settings

Nas

2. Truy cập File trên NAS Synology  với dịch vụ WebDAV

+ Trên Windows: Đối với người dùng Windows muốn sử dụng giao thức WebDAV để truy cập các tập tin trên thiết bị Synology NAS, chúng tôi đề nghị sử dụng Netdrive, một  ứng dụng map ổ đĩa miễn phí.

– Download, install, and open NetDrive.

– Click the Connect button next to WebDAV.

Nas– Điền vào đầy đủ các thông tin:

  • Name: Provide a name for the connection.
  • URL: Enter the IP address or hostname of your Synology NAS.
  • Port: 5005 (or whichever port number you specified when enabling WebDAV service on your Synology NAS).
  • Type: Choose WebDAV from the drop-down menu.
  • User: Your DSM user name.
  • Password: Your DSM password.

Nas– Click Save to save the settings.

– Click Connect.

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy các thư mục được chia sẻ trên Synology NAS của bạn trong Windows Explorer. Chúng cũng sẽ xuất hiện như một ổ đĩa mạng được ánh xạ trong Start> Computer.

Nas

+ Trên MAC OS: Đối với người dùng Mac, bạn có thể kết nối với Synology NAS của bạn thông qua WebDAV bằng cách sử dụng Finder.

– In Finder, click Go > Connect to Server from the menu bar.

Nas

– Nhập địa chỉ IP thiết bị Synology NAS của bạn hoặc tên miền trước bằng “http: //” và tiếp theo với “: 5005” (hoặc bất cứ số cổng mà bạn chỉ định khi tạo điều kiện cho dịch vụ WebDAV). Ví dụ: http://pm.synology.com:5005/.

Nas

– Click Connect to continue.

– Enter your DSM user name and password in the Name and Password fields. Then click Connect.

Nas

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy các thư mục được chia sẻ trên Synology NAS của bạn trong Finder.

Nas

 

0Shares