Sao lưu dữ liệu Synology: chọn Snapshot Replication, Cloud Station hay Hyper Backup?

ByNas Team
150

Sao lưu dữ liệu Synology: chọn Snapshot Replication, Cloud Station hay Hyper Backup?

Dữ liệu không chỉ là cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào mà còn là tài sản quan trọng của người dùng nói chung. Các dữ liệu quan trọng – như tài liệu công việc quan trọng hoặc hình ảnh cá nhân của bạn – xứng đáng để bạn đầu tư một giải pháp lưu trữ tránh việc bị mất mát do thiên tai, hư hỏng phần cứng hay mã độc tống tiền tấn công. Hãy để DSM của Synology trợ giúp với các giải pháp sao lưu mạnh mẽ và linh hoạt.

synology data backup

Snapshot Replication – Giải pháp khắc phục rủi ro tuyệt vời cho doanh nghiệp

Snapshot Replication

Snapshot Replication cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu gần như tức thời, bảo đảm dữ liệu kinh doanh trong các thư mục chia sẻ, máy ảo trong iSCSI LUNs, hoặc dữ liệu Docker DSM vẫn an toàn và có sẵn trong trường hợp có thảm họa.

Lưu ý: Snapshot Replication chỉ có trên một vài model

Cloud Station –  Sao lưu dữ liệu từ các thiết bị, hỗ trợ nhiều hệ điều hành

Cho dù đó là bộ sưu tập ảnh kỳ nghỉ hoặc tài liệu kinh doanh quan trọng, bạn vẫn luôn nên sao lưu các tệp trên máy tính của mình, vì vậy dữ liệu không bao giờ bị mất do lỗi phần cứng hoặc các sự cố khác. Với ứng dụng Cloud Station Backup, Synology giúp bạn sao lưu các tập tin từ máy tính Windows hoặc Mac OS X sang  NAS Synology dễ dàng hơn.

Synology Hyper Backup – Giải pháp sao lưu mạnh mẽ

Sao lưu dữ liệu luôn đi kèm với một thách thức lớn – làm thế nào một doanh nghiệp có thể giữ nhiều phiên bản sao lưu trong khi vẫn giảm thiểu mức tiêu thụ bộ nhớ? Synology Hyper Backup chính là giải pháp cho tình huống này. Synology Hyper Backup cung cấp sao lưu đa phiên bản, trong khi vẫn cung cấp trải nghiệm thân thiện hơn và hỗ trợ nhiều dịch vụ cloud của các hãng thứ ba.

So sánh các giải pháp sao lưu:

Snapshot Replication Cloud Station Synology Hyper Backup
Vị trí sao lưu
 • Local
 • Remote Synology NAS
 • Local
 • Remote Synology NAS
 • External drives
 • Local shared folder
 • Remote Synology Server
 • rsync server
 • Public clouds
Backup topology
 • NAS-to-NAS
 • PC-to-NAS
 • NAS-to-NAS
 • NAS-to-NAS
 • NAS-to-server
 • NAS-to-cloud
Sử dụng Application-aware backup Back up files of various nature, including database and virtual machines PC backup Cross-platform file sharing and collaboration NAS-to-NAS realtime replication Archive data into multiple versions while minimizing storage resources. Back up data to the public cloud. Back up Synology applications including Photo Station, MariaDB, Surveillance Station, etc.
Schedule Schedule
 • Shared folders: up to every 5 min
 • LUNs: up to every 15 min
Realtime Schedule
 • By day or hour
Phiên bản dữ liệu Yes
 • Shared folders: up to 1024
 • LUNs: up to 256
 • Up to 65000 snapshots system-wise*
Yes, tối đa 32 phiên bản cho mỗi tệp dữ liệu Yes, không giới hạn
Retention policy First-in-first-out or custom retention policy per shared folder/LUN First-in-first-out or Intelliversioning per file First-in-first-out or Smart Recycle per task
Những gì được sao lưu
 • Shared folders
 • LUNs
 • Files
 • Shared folders
 • System configurations
 • Supported Synology apps
Tính nhất quán Shared folder or LUN File-level File-level (shared folder level if on btrfs volume)
Công nghệ giảm dung lượng lưu trữ
 • Shared folder: Btrfs snapshot
 • LUN: Advanced file LUN
 • Synology Point Recovery (block-level file verisioning)
 • Synology deduplication
Transferred data Changed blocks Modified bytes Deduped data chunks
Transfer encryption Yes, SSL/TLS Yes, SSL/TLS Yes, SSL/TLS
Data compression No No Yes
Data encryption
 • Encrypted shared folder
 • Encrypted shared folder
 • Client-side encryption
 • Encrypted shared folder
Recovery options
 • Single file recovery
 • Point-in-time recovery
 • File-based version history
 • Single file recovery
 • Point-in-time recovery
Self-service recovery Yes, via web interface and Windows File Explorer Yes, via web interface and desktop app No
Recovery speed Very fast Fast Moderate
Required file system Btrfs Any file systems supported by Synology internal volume Any file systems supported by Synology internal volume
Required hardware Synology NAS with Btrfs support Synology NAS running DSM 6.0 onwards Synology NAS running DSM 6.0 onwards
TCO for creating local recovery points One Synology NAS with Btrfs support One Synology NAS One Synology NAS
TCO for creating offsite backups Two Synology NAS with Btrfs support Two Synology NAS One Synology NAS plus another Synology NAS, rsync server or public cloud storage
Strength
 • Fast backup and recovery
 • Most frequent backups
 • Low system resource impact during backup
 • Realtime difference replication
 • Allows two-way sync
 • Effective recovery points per file
 • Supports a variety of destinations
 • Incremental forever
 • Highest storage efficiency
0Shares