Những tính năng của Nas Synology giúp an toàn dữ liệu của bạn

ByNas Team
1070

Những tính năng của Nas Synology giúp an toàn dữ liệu của bạn

Những tính năng nổi bật dưới đây được tích hợp trên thiết bị NAS Synology sẽ giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn:

1. Công nghệ RAID

raid

Gọi