Những model Nas Synology hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ

ByNas Team
86

Những model Nas Synology hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ

Thiết bị mở rộng Synology được thiết kế để ghép nối với thiết bị NAS DiskStation hoặc RackStation để mở rộng khả năng lưu trữ. Tuy nhiên không phải tất cả model NAS Synology đều có thể kết nối với các thiết bị mở rộng.

DS916plus_sect_scalability

Nếu bạn đang tìm mua một thiết bị NAS với yêu cầu mở rộng dung lượng sau này thì hãy tham khảo bảng dưới đây để xem DiskStation / RackStation nào được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị mở rộng:

Expansion Unit Models
RX1216sas RS18016xs+
RXD1215sas RC18015xs+
RX1214(RP) RS3614xs+, RS3614(RP)xs, RS2416(RP)+, RS2414(RP)+, RS3413xs+, RS3412(RP)xs, RS3411(RP)xs, RS2212(RP)+, RS2211(RP)+
RX1213sas RS10613xs+
RX1211(RP) RS3413xs+, RS3412(RP)xs, RS3411(RP)xs, RS2212(RP)+, RS2211(RP)+
RX415 RS815(RP)+, RS814(RP)+, RS815, RS814, RS812(RP)+, RS812
Independent volumes only: RS214
RX410 RS814(RP)+, RS814, RS812(RP)+, RS812, RS810(RP)+
DX1215 DS3615xs, DS2015xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2415+, DS2413+, DS2411+
DX1211 DS3612xs, DS3611xs, DS2413+, DS2411+
DX513/DX213 DS1815+, DS1813+, DS1812+, DS1515+, DS1515, DS1513+, DS1512+, DS1511+, DS1010+, DS916+, DS716+, DS716+II, DS715, DS713+, DS712+, DS710+
Independent volumes only: DS415+, DS413, DS412+, DS216+, DS215+, DS214+, DS214play, DS213+, DS212+, DS115, DS114, DS112+, DS112
DX510 DS1813+, DS1812+, DS1513+, DS1512+, DS1511+, DS1010+, DS713+, DS712+, DS710+

Lưu ý: Thiết bị mở rộng và thiết bị NAS được kết nối với nhau thông qua cáp chuẩn được cung cấp bởi Synology và nó đi kèm theo khi bạn mua thiết bị mở rộng.

1Shares