NAS Synology: Máy chủ dữ liệu thông minh

ByNas Team
848

NAS Synology: Máy chủ dữ liệu thông minh

Doanh nghiệp của bạn đang lưu trữ dữ liệu như thế nào? Phân tán hay tập trung?

  • Dữ liệu phân tán: là dữ liệu được lưu rải rác trên nhiều máy tính của nhân viên trong công ty.
  • Dữ liệu tập trung:

quickconnect_01

NAS Synology: Máy chủ dữ liệu thông minh
5 (100%) 2 vote[s]

Gọi