Cách thêm Licenses camera IP trong Surveillance Station trên Nas Synology

Tác giả:Nas Team
Cập nhật: 07/09/2018
238

Cách thêm Licenses camera IP trong Surveillance Station trên Nas Synology

Surveillance Station là ứng dụng quản lý Video Management Software (VMS) chuyên nghiệp, nhiều tính năng chạy trên thiết bị Nas Synology cho phép bạn quản lý, giám sát Camera IP.

Mặc định mỗi thiết bị Nas Synology sẽ đi kèm 2 licenses camera. Nếu nhu cầu sử dụng nhiều hơn thì bạn phải mua thêm licenses và add vào Surveillance Station để quản lý.

Cách thêm Licenses camera IP trong Surveillance Station trên Nas Synology như sau:

1. Đăng nhập vào ứng dụng Surveillance Station.

2. Click vào License trên Main Menu.

3. Click nút Add

add surveillance device licenses

4. Sau khi đọc thỏa thuận, chọn Agree

5. click Next để tiếp tục

6. Nhập  license key

7. Nếu bạn muốn thêm một license key khác, hãy nhấp vào nút “+” bên license key mà bạn vừa nhập.

8. Nhấn Finish để hoàn thành

Chú ý:

  • License key chỉ được áp dụng trên một thiết bị Nas Synology tại một thời điểm
  • License key này nên được giữ ở nơi an toàn. Synology sẽ không cung cấp thay thế cho bất kỳ tổn thất nào của License key.

 

 

0Shares