Back up dữ liệu trên thiết bị Nas Synology

Tác giả:Nas Team
Cập nhật: 07/09/2018
230

Back up dữ liệu trên thiết bị Nas Synology

1. Sao lưu nhiều phiên bản dữ liệu trên cùng một thiết bị Nas

2. Sao lưu đến một nơi khác

2.1: Đến external devices (USB)

2.2: Đến một thiết bị Nas Synology khác

2.3: Đến File servers

2.4: Đến dịch vụ Cloud

So sánh các giải pháp sao lưu được giới thiệu trong bài viết này

2Shares