Tag Archives: video hướng dẫn NAS Synology

ByNas Team

[Video] Tạo một tài khoản người dùng và Thư mục chia sẻ

Là một máy chủ dữ liệu( File Server) nên việc tạo user, tạo thư mục và phân quyền truy cập trên NAS Synology là việc