Tag Archives: thiet bi nas

ByNas Team

NAS Synology là gì?

NAS  là từ viết tắt của Network Attached Storage, dịch tạm tiếng Việt là thiết bị lưu trữ gắn vào mạng. Với các hệ th