VPN Server

ByNas Team

Cài đặt VPN trên NAS Synology (Phần 1 PPTP)

Với ứng dụng VPN Server, bạn có thể dễ dàng biến NAS Synology  của bạn thành một máy chủ VPN cho phép người dùng truy cậ