Backup dữ liệu

ByNas Team

Giảm thiểu thiệt hại từ Ransomware với NAS QNAP

Thời gian gần đây, các loại virus Ransomware như WannaCry, Petya tấn công hàng triệu máy tính trên toàn cầu, gây ra thiệt hại r